แผ่นหลังคาเหล็ก บี.เค. ::
              ทุกรุ่นผ่านการเคลือบสีโดยตรงจาก กรรมวิธีในหารเคลือบสีเป็นไปตามมาตรฐาน ออสเตรเลียAS2728การสะท้อนแสงและแผ่รังสี ความร้อนจาการศึกษาคุณสมบัติการรับความ ของหลังคาเหล็ก บี.เค. เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ มุงหลังคาอื่นๆ เช่น สังกะสีและหลังคากระเบื้อง จะเห็นได้ว่าหลังคาเหล์ก บี.เค. นั้นจะสามารถ ป้องกันความร้อนได้ถึง 85%

  สำนักงานใหญ่ อุดรธานี
  โรงงาน เขต กรุงเทพฯ ปริมณฑล
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( กรุงเทพ ) โทร 02-9231131 ถึง -32
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( บางบัวทอง ) โทร 087-511-9921
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อยุธยา ) โทร 089-177-5171
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( ธรรมศาสตร์ ) 085-0990477
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( คลอง 7 ปทุมธานี ) โทร 02-909-3579
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( พหลโยธิน) 092-263-4802
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( เทพารักษ์ ) โทร. 02-7511961, 02-7511962
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( ร่มเกล้า ) โทร 086-677-7300
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( รามคำแหง ) 093-641-4422
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( พระราม 2 ) โทร. 034-887110 ถึง 11
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( สุพรรณบุรี) 085-615-5151
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( สระบุรี ) โทร. 036-387355
  โรงงานแผ่นหลังเหล็ก BK ( กาญจณบุรี ) 034-512987, 034-512986
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK (นครปฐม) 034-327352, 034-327353
  สำนักงานใหญ่ - โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. อุดรธานี ) โทร. 042-344168, 042-344169
  โรงงาน เขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.บ้านผือ ) 042-282870 , 042-282871
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.บ้านดุง ) 042-273389, 042-274081
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.วังสามหมอ ) 042-387300, 042-387600, 083-348-5588
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.หนองหาน ) 042-261161, 042-261177
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.กุมภวาปี ) 042-334800, 042-334577
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.กุดจับ ) 042-293069, 042-293088
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. เพ็ญ ) โทร 085-551-4259
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( นครราชสีมา ) โทร. 044-334309, 044-344115, 081-718-8689
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. ปากช่อง ) โทร 094-268-3344
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. โนนสูง ) 080-566-0022
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( ขอนแก่น ) 084-912-6999, 084-912-7999
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. ชุมแพ ) โทร. 083-144-8898
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.พล ) 084-910-5999
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.มัญจาคีรี ) 083-343-6000
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. บ้านไผ่ ) โทร. 095-789-1599
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( สกลนคร ) โทร. 042-732500, 042-711659
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. พังโคน ) 042-772078 ถึง 79
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. สว่างแดนดิน ) โทร 086-851-9692
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( หนองคาย ) โทร. 042-412658
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.โพนพิสัย ) 042-405499, 042-405599, 083-348-2288
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.เซกา ) 082-0244111
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( มหาสารคาม ) โทร. 082-316-0777
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. เชียงยืน ) โทร 089-715-2844
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( กาฬสินธุ์ ) โทร. 043-815299
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. ร้อยเอ็ด ) โทร. 043-516544, 043-518311, 043-525188, 043-525588
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. ยโสธร ) 043-714233, 043-714533
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. สุวรรณภูมิ ) 043-580811, 043-580484
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. เสลภูมิ ) โทร 089-418-9876
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. มุกดาหาร ) โทร. 042-630662
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. สุรินทร์ ) 044-713699, 044-713588
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. อุบลราชธานี ) โทร. 045-268655, 045-268188
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. ศรีสะเกษ) 045-643448, 045-643449
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. อำนาจเจริญ ) 045-511828, 045-511889
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. บุรีรัมย์ ) 044-612288
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. นางรอง ) โทร. 044-633388, 044-633399
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.ประโคนชัย ) โทร. 044-670999,FAX. 044-671717
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. หนองบัวลำภู ) 042-313194 ถึง 95
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.หนองกี่ ) 086-8571999
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.สตึก ) 082-6180808
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.ลำปลายมาศ ) 082-6180808
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. นครพนม ) โทร.042-543404 ถึง 05
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อ.พยัคฆภูมิพิสัย ) 043-791429. 086-8577-888
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.แก้งคร้อ ) 083-343-5000
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อ.จตุรัส ) 083-343-5000
  โรงงาน เขต ภาคเหนือ
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( นครสวรรค์ ) โทร. 081-533-0879
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. ลาดยาว ) โทร 081-103-6888
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. เชียงใหม่ ) โทร. 053-963277, 053-963248
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก ( จ. เพชรบูรณ์ ) โทร. 056-744335, 056-744336
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก ( จ. แพร่ ) โทร. 054-651844, 054-523133
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. เชียงราย ) โทร 052-020571
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. กำแพงเพชร ) โทร. 055-799926, 055-799927
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. พิจิตร ) 056-900477 , 056-900478
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. ตะพานหิน ) โทร 087-572-2777
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. บางมูลนาก ) โทร 091-380-3388
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. นครไทย ) โทร 080-686-5557 ถึง 8
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.พรหมพินาม ) โทร 055-369099
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. สิงห์บุรี ) 036-507325 ถึง 28
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( สุโขทัย ) โทร. 055-913018, 055-913019, 081-103-6888
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อ่างทอง ) โทร 092-429-7270
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อุตรดิตถ์ ) โทร 081-280-7892
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. น่าน ) โทร 054-772364
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. บางระกำ ) โทร 081-962-2882
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. คีรีมาศ ) โทร 093-279-7775
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.ศรีสัชนาลัย ) โทร 093-2837755, 093-2836600
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( ลำปาง )
  โรงงาน เขต ภาคตะวันออก
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( ชลบุรี ) โทร. 038-798524, 038-285802
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( สระแก้ว ) โทร. 037-421999, 037-421678
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( ปราจีนบุรี ) 037-218484 มือถือ 086-301-0571
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( แปดริ้ว ) โทร. 038-559070, 038-559139
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( พัทยา ) โทร.089-188-6663, 083-999-6698
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ.บ่อวิน ) โทร 083-499-4800
  โรงงาน เขต ภาคใต้ มีตามจังหวัด ดังนี้
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. สุราษฎร์ธานี ) โทร. 077-200878 ถึง 79
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อำเภอ. ชะอำ ) โทร.081-8466989
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. ภูเก็ต ) จำกัด โทร. 076-213747 ถึง 48
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. ตรัง ) โทร. 086-4764802 ถึง 04
  โรงงานแผ่นหลังคาเหล็ก BK ( อ. หาดใหญ่ ) จำกัด โทร. 074-556197 ถึง 99
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( จ. กระบี่ )
  โรงงาน ต่างประเทศ ที่ประเทศ สปป. ลาว VKK โทร. 081-5508902, 086-4503620
  โรงงาน แผ่นหลังคาเหล็ก BK ( มาเลเซีย ) +604-332-8833


หน้าแรก | การติดตั้ง | FAQ | แผนที่ | ติดต่อเรา |