วิธีติดตั้งหลังคา ลอนสเปน   วิธีวางแปเพื่อติดตั้งหลังคาลอนสเปน
  วิธีวัดหลังคาโค้งปลาย   แผ่นเกล็ดระบายอากาศ
  วิธีวัดหลังคาโค้ง  
   
วิธีติดตั้งหลังคา ลอนสเปน
  1. ขึงเชือกเ็อ็นชายหลังคาโดยยื่นจากแปปลายโดยประมาณ 15 ซ.ม.
  2. วางแผ่นที่ 1 ลงบนแป จัดแผ่นให้ชายแผ่นพอดีกับเชื่อกเอ็นท่ขึงเอาไว้ ยิงสกรูตามช่วงระยะแป แผ่นต่อไปทำตามแผ่นที่ 1 ไปเรื่อยๆ จนเสร็จ
  3. ยิงครอบตามแบบ

    ข้อควรระวัง

  1. วางแปให้ได้ขนาดตามแบบ
  2. ให้ระวังเวลายกแผ่นขึ้นติดตั้งและเวลาเหยียบลงบนแผ่น เนื่องจากแผ่นมีความยืดหยุ่นพอสมควร
  3. เวลาติืดตั้งหังคา ให้เหยียบช่วงที่มีเหล็กแปเสมอ


    วิธียิงครอบต่างๆและระยาวางแป

    วิธีหาความยาวของแผ่นหลังคา (ลอนสเปน)
    จากรูป แปตัวแรกถึงแปตัวสุดท้ายวัดได้ 4.00 ม. ให้หารด้วย 0.25 ม. เท่ากับ 16 ช่วง
    ใช้สูตร (16 ช่วง x 0.25 ม.) + 0.15 ม. = ความยาวของแผ่นที่จะสั่ง
    ตัวอย่าง (16 x 0.25) + 0.15 = 4.15 ม. (ความยาวของแผ่นไม่ควรยาวเกิน 7.00 ม. เพื่อความสะดวกชนส่งและติดตั้ง)

    วิธีหาจำนวนแผ่นหลังคา (ลอนสเปน)
    จากรูป ความยาวจากซ้ายไปขวาอยู่ที่ 7.0 ม. หารด้วย 0.75 ม. เท่ากับ จำนวนแผ่น
    ตัวอย่าง 7.00 ม. หารด้วย 0.75 ม. = 9.33 (ปัดเศษเป็น 10 แผ่น)

    วิธีหาจำนวนท่อนครอบสันตะเข้ (457)
    จากรูป ความยาวจาก ซ้ายไปขวาอยู่ที่ 7.00 ม. หารด้วย 2.00 ม. เท่ากับ จำนวนท่อน
    ตัวอย่าง 7.00 ม. หาร 2.00 ม. = 3.50 (ปัดเศษขึ้นเป็น 4 ท่อน)
    หมายเหตุ :: ความยาวครอบมาตรฐาน 2.10 เมตร/ท่อน

    วิธีหาจำนวนท่อนครอบข้าง(457)
    จากรูป ความยาวด้านข้างที่ 4.00 ม. หารด้วย 2.00 ม. เท่ากับ จำนวนท่อน
    ตัวอย่าง 4.00 หาร 2.00 ม. = 2 ท่อน

หน้าแรก | การติดตั้ง | FAQ | แผนที่ | ติดต่อเรา |